Meer Moed Doet Goed

Thema van meer Moed Doet Goed

Het centrale thema in deze training is:

“Ik ben ik en zo, zoals ik ben, ben ik goed genoeg”.

Modules van Meer Moed Doet Goed

Deze training bestaat uit twee opeenvolgende delen:

Deel 1. “Moed en jijzelf ALS SOCIAAL WEZEN”

Antwoord op de vraag “Wat is dat dan ‘Bemoedigen’?”
Jezelf bemoedigen; aandacht voor jezelf en je eigen kwaliteiten; doelgerichtheid (sociale levenstaken).

Totaal 4 bijeenkomsten van elk ongeveer 2 uur.

Bij deze module ontvang je het boek “Moed doet goed” van Theo Schoenaker.

Door deze cursus ontwikkel je meer moed. Ook is je zelfkennis toegenomen, wat oplevert dat je (nog) beter in staat bent de controle te behouden over je eigen leven.

Dit deel kan als losstaand deel worden gevolgd.
Om het helemaal compleet te maken kun je gaan deelnemen aan deel:

Deel 2. “Nu anders”

Denken-voelen-doen; levensstijl; nog doelgerichter.

Na het volgen van dit tweede deel ben je nog moediger geworden en heb je nog meer ervaren wat bemoedigen is. Daarmee heb je je eigenschappen eigen gemaakt, die je hele verdere leven nuttig blijven en van pas komen.

Totaal 4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

Hier wordt af en toe nog weer gebruik gemaakt van het boek “Moed doet goed”.

Inschrijving

Wil je het allemaal eerst even bekijken? Dat kan heel goed door de opzet van Meer Moed Doet Goed. Je schrijft je eerst in voor Deel 1 en bent niet verplicht aan de volgende delen deel te nemen.

Pas als het aan je verwachtingen heeft voldaan kies je er voor om je voor het volgende deel aan te melden.

Deelname aan deel 2 is alleen mogelijk alleen als je ook deel 1 hebt gevolgd.

Daarnaast is Deel 2 is ook toegankelijk voor wie eerder “Moed doet Goed” (Encouraging-training Schoenaker concept®) van 10 bijeenkomsten volgde.

Zie ook Tarieven en Agenda.

Wat onze deelnemers zeiden na de training

 • “Ik heb ook heel erg geleerd, dat ik zoals ik nu al ben, goed ben. In mijn dagelijks leven isveel veranderd. Ik geef meer mijn mening en kom beter uit mijn woorden. Ik ben positiever gaan denken en daardoor voel ik mezelf ook veel prettiger.”
 • “Ik ben me veel bewuster van hoe ik beter en positiever met anderen om kan gaan. Ook realiseer ik me meer dan voorheen, dat ik zo, zoals ik ben goed genoeg ben. Dank voor weer een stap vooruit op mijn levenspad!”
 • “Mijn doel behaald. Ik heb de bevestiging gevonden een goede keuze voor mezelf gemaakt te hebben en het vertrouwen in mijzelf en mijn intuïtie te volgen. Het spiegelen d.m.v. het groepsgebeuren hebben dit gevoel van eigenwaarde heel positief ondersteund.
 • “Bedankt. In de training is ook echt het gevoel gegeven en gecreëerd je op je gemak te kunnen voelen. Ook bij de persoonlijke en soms emotionele momenten.”
 • “Ik ben vooral méér bewust geworden van mijn eigen gedrag en dat je daar zelf iets aan kunt doen / veranderen.”

Resultaten enquête onder deelnemers na de training

Aan het eind van de training is gedurende langere tijd door een aantal verschillende trainers aan de deelnemers een vragenlijst voorgelegd. Samenvattend scoorden veel deelnemers als belangrijkste winstpunten uit de training:

 • ik ben meer tevreden met mijzelf
 • ik heb meer zelfvertrouwen
 • ik ben meer ontspannen en geniet van kleine stapjes vooruit
 • ik ben minder afhankelijk van stemmingen en gevoelens
 • ik mag fouten maken en anderen ook
 • ik heb meer geduld met mijzelf en anderen
 • ik vergelijk mijzelf minder met anderen
 • ik heb minder verwachtingen van anderen
 • ik ervaar meer balans in denken en doen
 • ik ben doelgerichter en actiever
 • ik houd het stuur van mijn eigen leven beter in eigen hand